Một người may mắn trúng số độc đắc 768 triệu Mỹ kim.

Madison, Wisconsin: Trong hôm thứ ba ngày 23 tháng 4, người may mắn trúng lô độc đắc 768 triệu Mỹ kim của loại xổ số Powerball, đã ra lãnh tiền tại trụ sở của cơ quan xổ số tiểu bang Wisconsin tại thành phố Madison.
Anh Manuel Franco, 24 tuổi, cư dân ở thành phố Milwaukee đã là người may mắn. Anh Franco cho biết là anh ta đi đổ xăng ở thị trấn New Berlin và luôn tiệm bỏ ra 10 Mỹ kim mua vé số: một trong những vé số anh ta mua trúng lô độc đắc và một vé số khác trúng $4.
Anh Franco cho biết anh ta chưa bao giờ có trên 1 ngàn Mỹ kim trong trương mục ngân hàng và đã mua vé số Powerball từ năm anh 18 tuổi.
Thay vì lãnh số tiền 768 triệu Mỹ kim trong vòng 25 năm, anh Franco đã chọn lãnh tiền mặt và nhận số tiền 477 triệu Mỹ kim.