Một người một ngày ăn một bánh Big Mac trong vòng 50 năm

Frond du Lac,Wisconsin: Theo những tin tức vừa loan báo hôm thứ sáu ngày 20 tháng 5, một người đàn ông mê ăn bánh mì Big Mac ở tiệm McDonald đến độ ông ta ăn không ngừng trong vòng 50 năm qua.
Ông Don Gorske, năm nay 68 tuổi ở thành phố Frond du Lac, tiểu bang Wisconsin đã ăn thường xuyên một ngày ít ra một bánh Big Mac khi ông ta mới 18 tuổi.
Theo những thống kê thì cho đến tháng 8 năm 2021, ông Gorske đã ăn tổng cộng 32, 340 Big Macs và trung bình trong vòng 49 năm tính đến năm 2021 , ông này ăn 1 ngày 2 bánh Big Macs.
Cũng theo ông Gorske thì trong vòng 50 năm qua, ông ta chỉ không ăn bánh Big Macs có 8 ngày.
Ông Gorske đã giữ tất cả những giấy tính tiền mà ông mua bánh Big Macs, kể cả ngày tháng trong cuốn lịch hàng năm.
Trong năm 2011, ông Gorske đã được tiệm McDonalds vinh danh đã ăn 25,000 Bic Macs.
Ông Gorske là một giám thị nhà tù về hưu và nói ông dự định sẽ tiếp tục ăn Bic Macs cho đến ngày ông từ giã cõi đời.