Một người Mỹ gốc Việt được tổng thống Biden bổ nhiệm là quyền bộ trưởng bộ cựu chiến binh

Hoa Thịnh Đốn: Theo những tin tức loan báo hôm thứ bảy ngày 23 tháng giêng, ông Đạt Trần một phụ tá bộ trưởng tại bộ cựu chiến binh Hoa Kỳ, đã được tổng thống Biden bổ nhiệm làm quyền bộ trưởng bộ này, chờ quốc hội bỏ phiếu chấp thuận việc tổng thống Biden bổ nhiệm ông Dennis McDonough vào chức vụ bộ trưởng này.
Ông Trần đã làm việc cho bộ cựu chiến binh hơn 10 năm và vai trò của ông hiện nay là cố vấn cho các viên chức cao cấp trong bộ cựu chiến binh về nhiều vấn đề gồm cả việc thiết lập các kế hoạch chiến lược..
Ông Trần tốt nghiệp kỹ sư công chánh của trường đại học Ohio

Xem thêm

Nhận báo giá qua email