Một người ở Boston bị buộc tội “làm chỉ điểm” cho Trung Quốc

Một người đàn ông ở Boston đã cộng tác với quan chức chính phủ Trung Quốc trong khoảng bốn năm để theo dõi các nhà hoạt động và bất đồng chính kiến Trung Quốc tại Boston, những người kêu gọi Trung Quốc cải cách dân chủ, các công tố viên liên bang Hoa Kỳ cho biết ngày 12/5.

Ông Litang Liang, 63 tuổi, một công dân Hoa Kỳ sống ở khu phố Brighton của Boston, bị truy tố tội âm mưu hoạt động như một đặc vụ của chính phủ nước ngoài và tội hoạt động như một đặc vụ của chính phủ nước ngoài mà không thông báo cho Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ, văn phòng chưởng lý Hoa Kỳ tại Boston cho biết.

Ông Liang, bị bắt hôm 9/5, được cho tại ngoại hầu tra hôm 11/5 với số tiền thế chân 25.000 đô la và bị giám sát điện tử. 

Ông Liang bị buộc tội “cung cấp ho chính phủ Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa thông tin về các cá nhân và tổ chức ở khu vực Boston; tổ chức một cuộc phản biểu tình tại Hoa Kỳ chống lại những người bất đồng chính kiến ủng hộ dân chủ; cung cấp hình ảnh và thông tin về những người bất đồng chính kiến ở Hoa Kỳ cho các quan chức chính phủ Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa; và cung cấp tên của những người cộng tác tiềm năng cho Bộ Công an Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa,” theo tài liệu của tòa án.

Theo cáo trạng, mục tiêu là “ngầm thúc đẩy các mục tiêu và chương trình nghị sự của chính phủ Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa tại Hoa Kỳ”.

Các công tố viên cho biết ông Liang đã liên lạc với các nhà ngoại giao cấp cao của Trung Quốc tại Hoa Kỳ, Bộ Công an và Ban Công tác Mặt trận Thống nhất, cơ quan báo cáo trực tiếp với Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc về các mục tiêu xa hơn của đảng. 

Ông này cũng bị cáo buộc cung cấp cho các quan chức chính phủ Trung Quốc tên và mối liên hệ nghề nghiệp của hai người ở khu vực Boston để Bộ Công an Trung Quốc có thể tuyển dụng.

Ông Liang sẽ trở lại tòa án vào ngày 6/7.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email