Một người Việt không xác định giới tính được bầu làm nghị viên đầu tiên của thành phố ở Massachusetts.

Worcester: Theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 20 tháng 6, thì Thu Nguyễn đã được bầu vào làm nghị viên của thành phố Worcester, tiểu bang Massachusetts.
Thu Nguyễn là người không xác định giới tính ( nonbinary person) và là người không giới tính đầu tiên có chức vụ dân cử ở tiểu bang Massachusetts.
Theo Thu Nguyễn thì người này là một người tỵ nạn và là người Đông Nam Á đầu tiên được bầu vào n hội đồng thành phố Worcester.
Theo Thu Nguyễn thì
“Cuộc đời tôi là một cuộc kháng cự cao đẹp vì bất chấp chiến tranh và một xã hội áp bức, tôi vẫn được nhiều người yêu quý và được cam kết về sự tồn tại của mình cho công lý Đó là một đặc ân được làm người và thực hiện một nhiệm vụ thật thiêng liêng.”
Thu Nguyễn cũng nói thật là một hãnh diện là một người đồng tính, và đồng tính theo Thu Nguyễn là một sự tự mình nhận biết về cá nhân và khả năng của mình.