Một người Việt ở Canada phát tài nhờ nghề làm răng bịt bạc

Calgary: Ngày xưa ở Việt Nam, những người có răng bịt vàng là những người được xem là giàu có.
Qua Canada, thì việc bịt răng vàng không còn thịnh hành như xưa trong cộng đồng của những người Việt.
Thay vào đó có một chiều hướng mới cho những người trẻ ở Canada, là có răng bịt bạc.
Răng bịt bạc không phải là một cách khoe của của những người trẻ ở Canada, mà là một cách trang sức.
Anh Phillip Nguyễn hiện là chủ nhân của cơ sở thương mại có tên là Yung Metal Syndicate. Tại cơ sở này, anh Phillip làm những nữ trang cho khách hàng, và sản phẩm chính là bịt răng bằng bạc cho các khách hàng trẻ.
Anh Phillip Nguyễn tốt nghiệp trường cao đẳng nghệ thuật của tỉnh bang Alberta và xem cơ sở hành nghể của anh là một kết hợp của một văn phòng nha sĩ và một cơ sở làm kim khí.
Nghề bịt răng bằng bạc còn gọi là grilz mà anh Phillip xem như là một ngành nghệ thuật.
Việc bịt răng bạc cho khách hàng cũng là một việc làm công phu và cần thời gian: trung bình là 2 tuần lễ cho 1 khách hàng.

Anh Francis Bùi, một khách hàng của anh Phillip nói là sau khi bịt răng bạc, anh ta có cảm tưởng là lúc nào anh ta cũng muốn cười: cười làm chi vậy? Để khoe cho mọi người là anh ta có những cái răng bịt bạc.
Anh Jose Lacera, một khách hàng của anh Phillip nói là việc bịt răng bằng bạc là một trong những khía cạnh của nền văn hóa nhạc hip hop hay nhạc rap của nhửng người trẻ ở Canada hiện nay.
Cửa tiệm của anh Phillip rất đông khách hàng mà xem chừng anh sẽ phải mướn thêm nhân viên phụ tá?