Một nhà hàng Việt ở Úc vừa bị phạt 25 ngàn Úc Kim

Nedlands, Úc Đại Lợi: Theo những tin tức loan báo hôm thứ ba ngày 21 tháng 5, một nhà hàng Việt ở thành phố Nedlands, Úc Đại Lợi đã bị phạt 25 ngàn Úc Kim.
Theo bản tin thì các thanh tra y tế đã khám xét nhà hàng TQR Vietnamese Restaurant ở thành phố Nedlands trong tháng hai và tháng 3 năm nay, và những thanh tra này đã trông thấy những ống nước dính đầy những mỡ, cứt chuột rải rác trong nhà bếp và thấy cả những con dán.
Cũng theo các thanh tra y tế thì nhà hàng này đã có tiếng là không tuân theo những điều lệ vệ sinh được đặt ra của chính quyền thành phố.