Một nhà mạnh thường quân trao tặng 100 triệu dollars cho bệnh viện nhi đồng Toronto.

Toronto: Theo những tin tức loan báo thì trong ngày thứ hai 3 tháng 6, bệnh viện nhi đồng Toronto, the Hospital for Sick Children đã nhận được một số tiền là 100 triệu dollars, và đây là số tiền lớn nhất từ trước đến nay mà bệnh viện nhi đồng này đã nhận được.
Số tiền trao tặng đến từ ông Peter Gigan, người sáng lập ra công ty xây cất nhà cửa Mattamy ở trong vùng đại thủ phủ Toronto.
Hiện nay bệnh viện nhi đồng Toronto đang có chiến dịch quyên góp một số tiền khổng lồ là 1.3 tỷ dollars, để xây cất lại toàn bộ bệnh viện nhi đồng này.
Tính đến nay, số tiền quyên góp được đã lên đến 922 triệu dollars và giới chức trong bệnh viện này hy vọng sẽ có đủ số tiền 1.3 tỷ dollars vào năm 2022.
Bệnh viện nhi đồng Toronto xây cất từ năm 1949 và cần nhiều tân trang cho hợp với nhu cầu phục vụ bệnh nhân trong những năm sắp đến.