Một nhà thiết kế thời trang mua vật liệu may quần áo từ tiệm Dollarama.

Montreal: Một nhà thiết kế thời trang ở thành phố Montreal đã cho biết là những vật liệu ông dùng may quần áo thời trang là những vật liệu ông mua từ tiệm Dollarama.
Nhà thiết kế Colin Meredith đã cho biết là người ta không cần giàu mới có thể may những quần áo kiểu, mà chỉ cần có óc sáng tạo.
Ông đã chứng tỏ điều này khi mua vải và các vật liệu khác từ tiệm bán đồ giá $1.
Ông cho trưng bày một loạt những thiết kế mà vật liệu ông mua từ tiệm Dollarama và đặt tên cho loạt hàng này là Dollar Wears.
Khi may những loại quần áo này ông dùng một máy may bình thường mà bất kỳ một người phụ nữ nào cũng có thể có.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email