Một nông gia bị kẻ gian ăn cắp “dữ kiện danh tính”, và vào lấy mất hàng trăm ngàn dollars trong trương mục ngân hàng

Peebles, Saskatchewan: Chủ nhân của một nông trại ở gần thị trấn Peebles, tỉnh bang Saskatchewan, trong hôm thứ ba ngày 28 tháng giêng, đã cho biết là có kẻ gian ăn cắp những dữ kiện danh tính và vào được trương mục ngân hàng của họ, lấy mất cả trăm ngàn dollars.
Bắt đầu là một điện thoại cầm tay của hai ông bà Andrew và Laurie Johnson tự nhiên không hoạt động. Họ mới điện thoại cho công ty điện thoại Sask Tel, thì mới hay có người đã hoán chuyển điện thoại này sang một công ty khác.
Hai ông bà này cho biết là họ không hoán đổi, có thể vì lầm lẫn và yêu cầu công ty điện thoại Sask Tel hoán chuyển số điện thoại trở lại.
Vài ngày sau đó hai ông bà nông gia nhà mới khám phá ra là có kẻ vào được trương mục ngân hàng của họ, rút tiền nhiều lần, có lần 10 ngàn dollars, có lần 90 ngàn dollars cho đến khi số tiền vài trăm ngàn dollars mà họ có trong trương mục đã hết.
Kẻ gian đã ăn cắp dữ kiện cá nhân, yêu cầu chuyển một điện thoại cầm tay sang cho chúng.
Khi chúng rút tiền từ ngân hàng, nhờ vào những dữ kiện cá nhân đánh cắp được, ngân hàng sẽ text hay điện thoại lại để kiểm chứng: với số điện thoại mà chúng đã đánh cắp được, chúng đã giả dạng chủ nhân trương mục ngân hànq, xác nhận muốn rút tiền.
Vì thế, người ta phải hết sức cẩn thận, đừng nên để chúng đánh cắp các dữ kiện cá nhân, số điện thoại, trương mục ngân hàng, mã số để vào trương mục ( mà nhiều người hay giữ trong cell phone)…
kẻo kẻ gian có thể dùng các dữ kiện mà chúng đánh cắp được, rút hết tiền trong các trương mục ngân hàng.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email