Một nữ bác sĩ bị buộc tội gian lận trên 4 triệu dollars tiền bảo hiểm sức khỏe

Nữ bác sĩ Yifei Shi

Edmonton: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 7 tháng 5, một nữ bác sĩ ở thành phố Edmonton đã bị buộc tội gian lận tiền bảo hiểm sức khỏe, gửi tiền đòi cơ quan y tế tỉnh bang Alberta một số tiền lên đến 4.1 triệu dollars.
Nữ bác sĩ Yifei Shi, tốt nghiệp bác sĩ ở trường đại học Alberta vào năm 2013, đã gửi giấy đòi tiền chính quyền tỉnh bang 4.1 triệu dollars nhiều hơn số bệnh nhân mà bà bác sĩ này thực sự khám bệnh.
Số tiền gian lận đã được bác sĩ Shi gửi đến cơ quan y tế tỉnh bang Alberta từ năm 2013 cho đến nay.
Theo những tin tức trên mạng thì bác sĩ Shi là một bác sĩ gia đình và có quá đông bệnh nhân nên bà không nhận thêm bệnh nhân mới.
Bác sĩ Shi cũng là một bác sĩ có học thêm chuyên môn về thẩm mỹ.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email