Một nữ bác sĩ tỵ nạn gốc Việt trở lại Việt Nam giúp người nghèo.

Winnipeg, Manitoba: Năm 1975 khi miền nam Việt Nam rơi vào tay cộng sản, thì hàng trăm ngàn người Việt đã liều thân bỏ nước ra đi tìm tự do.
Trong số những người này có nữ bác sĩ Phạm Châu.
Năm 1981, bố mẹ của bác sĩ Châu đã gửi bà đi một mình, lúc đó bà mới có 5 tuổi, trên một chiếc thuyền tỵ nạn.
Sau 9 ngày lênh đênh trên biển, chiếc thuyền đã cặp bến Thái Lan.
Sau đó bà được Canada nhận vào nhưng khi khám sức khỏe thì các bác sĩ đã tìm ra bệnh lao và bà phải ở lại trại tỵ nạn chữa trị , trước khi được vào Canada.
Bác sĩ Châu đã được một phụ nữ ở Canada bảo trợ qua Canada nhận làm con nuôi và sau đó còn vui lòng bảo trợ gia đình của bác sĩ Châu qua Canada.
Theo lời kể lại của bác sĩ Châu, thì trong thời gian chờ chữa bệnh, bà đã tâm nguyện là sẽ trở thành bác sĩ, và sẽ sử dụng tài học được để giúp những người nghèo.
Cả hai ước mộng của bác sĩ Châu khi bà còn nhỏ đã thành sự thực
Bà đã tốt nghiệp bác sĩ và thiết lập một tổ chức từ thiện có tên là Canadians Helping Kids in Viet Nam.