Một nữ họa sĩ Việt, vẽ những bức tranh về cuộc sống ở trung tâm thành phố Vancouver

Vancouver: Một nữ họa sĩ người Canadian gốc Việt, di chuyển từ thành phố Toronto về thành phố Vancouver hai năm trước làm việc cho hai trung tâm cộng đồng, đã chuyên vẽ những bức tranh về cuộc sống của những người không nhà và thảm trạng sử dụng ma túy ở khu đông của trung tâm thành phố Vancouver, nơi cư ngụ của những người không nhà.
Nữ họa sĩ Phương Nguyễn hy vọng là những bức tranh của cô ta sẽ có chút tình người đến những người không nhà, với những bức tranh mà người nữ họa sĩ này đã bỏ ra nguyên 1 năm ngoái để hoàn thành.
Những bức tranh của họa sĩ Nguyễn là những chứng cớ về cuộc sống của những người không nhà trên những đường phố ở khu đông trung tâm thành phố Vancouver.
Họa sĩ đã đặt tên cho những tác phẩm này là “Hastings and Pain” ( Vội vàng và khổ đau), là tên hiệu của góc hai con đường East Hastings và Main Street trong thành phố Vancouver.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email