Một nữ học sinh không nghỉ học một ngày nào trong 13 năm.

Regina, Saskatchwean: Trong vòng 13 năm từ năm ở lớp mẫu giáo cho đến năm lớp 12, cô Violet Starr, một  học sinh thổ dân  đã không nghỉ học một ngày nào.

Cô Violet là một học sinh của trường  học Payepot ở trong khu bộ lạc thổ dân Piapot First Nation. Khu bộ lạc Piapot gần thành phố Regina trong tỉnh bang Saskatchewan.

Đây là lần đầu tiên mà một học sinh của trường trung học Payepot trong khu bộ lạc Piapot đã đạt được thành tích hoàn hảo như thế.

Cô Violet đã sống với thân phụ là ông Delbert David Kaisowatum, một người cha  độc thân có bốn đứa con.

Với thành tích học tập chuyên cần, trong ngày lễ ra trường cô Violet đã đoạt được rất nhiều giải thưởng: chiếc lông đại bàng do tù trưởng bộ lạc trao tặng, giải thưởng toàn trường của toàn quyền Canada, một chiếc chăn “star blanket” do hội đồng bộ lạc trao trặng và một chiếc star blanket thứ nhì, từ người tài xế xe bus học đường, đã đưa cô Violet đi học hàng ngày trong 13 năm.

Nhận báo giá qua email