Một nữ sinh tại Galveston vừa tốt nghiệp cùng lúc trung học và đại học cộng đồng

Một nữ sinh trung học tại Khu Học Chính Galveston, thành phố ven biển phía nam của Houston, được xem như là đi trước khá xa so với các bạn cùng lớp trên đường học vấn sau buổi lễ tốt nghiệp trung học năm nay.

Đó là cô Maia Adolphs, 18 tuổi, theo học tại trường trung học Ball High School nhưng đồng thời cũng ghi danh những môn học được áp dụng cho Đại học Cộng đồng Galveston College. Ngoài ra, cô cũng tích cực tham dự vào nhiều hoạt động khác như tổ chức ROTC (thiếu sinh quân).

Lần này khi tốt nghiệp trung học vào ngày 14 tháng 5, cô Adolphs cũng sẽ tốt nghiệp luôn văn bằng Cán Sự Đại học vào ngày 2 tháng 6. Cô đã ngỏ lời cám ơn những trường như Galveston College đã giành cho những học sinh xuất sắc và siêng năng có thể ghi danh các môn học được tính điểm cho cả hai bậc trung học và đại học cộng đồng. 

Vào khóa mùa thu sắp tới, cô Adolphs sẽ ghi tên theo học tại Đại học Mary Baldwin ở Staunton, Virginia để theo một chương trình đặc biệt có tên là VWIL nhằm đào tạo những sinh viên giỏi về nhiều mặt văn hóa, kỹ thuật và quân sự, với mong ước của cô là có thể gia nhập sau này vào lực lượng Phòng Duyên (U.S. Coast Guard).

Xem thêm

Nhận báo giá qua email