Một nước Mỹ phân chia

Mount Rushmore, South Dakota: Theo bài nhận định của chương trình CBS Marketwatch phổ biến hôm thứ bảy ngày 4 tháng 7, thì trong những ngày vừa qua, tổng thống Trump đã đi đến nhiều nơi ở Mỹ, trong cuộc vận động tranh cử chức tổng thống nhiệm kỳ thứ nhì sẽ diễn ra vào tháng 11 sắp đến.
Trong những cuộc vận động, tổng thống Trump cũng như phần lớn những người tham dự đã không đeo khẩu trang, không giữ khoảng cách giao thiệp như những lời khuyến cáo của các chuyên gia y tế.
Bải diễn văn cũng như cuộc bắn pháo bông ở Mount Rushmore trong cuộc vận động tranh cử của tổng thống Trump đã không có những quan tâm gì đến số 2.8 triệu người Mỹ bị nhiễm COVID-19 và có 129 ngàn người chết.
Theo nhận định của nhiều bình luận gia thì thay vì tìm cách kết hợp những người Mỹ thành một khối, cùng chống đại dịch, tổng thống Trump chỉ chú tâm vào việc tìm cách thắng cử trong cuộc bầu cử sắp đến.
Nhiều người lo ngại là với những cuộc hội họp mà người ta không đeo khẩu trang, không giữ khoảng cách, thì số người Mỹ bị nhiễm vi rút sẽ còn tiếp tục tăng cao hơn nữa: một nước Mỹ đang bị phân chia!

Tin tức khác...