Một phần ba những người Mỹ có thể từ bỏ sex trong một năm, để có thì giờ chăm sóc thể hình.

New York: Theo kết quả của một cuộc thăm dò dân ý vừa phổ biến thì cứ một trong số 3 người Mỹ được hỏi ý kiến, đã chịu không có tình dục trong một năm, để lo việc chăm sóc thể hình theo ý muốn.
Không những thế 25 phần trăm những người Mỹ được hỏi ý kiến cũng đồng ý vào tù một tuần lễ, nếu việc vào tù giúp cho họ có một thể hình như ý muốn.
Cuộc thăm dò dân ý này do tổ chức OnePoll thực hiện theo lời yêu cầu của công ty Freeletics, một công ty tham vấn về thể dục và lối sống.
Qua cuộc thăm dò dân ý này, 67 phần trăm những người được hỏi ý kiến đã không biết cách thiết lập cho họ một lối sống lành mạnh.
Đồng thời đa số những người được hỏi ý kiến cũng nghĩ là tiền mướn những huấn luyện viên thể dục quá đắt mà họ không có khả năng mướn dài hạn.
Phần lớn những người được hỏi ý kiến cũng nói là họ không có thì giờ cho việc tập thể dục, và cho đến khi họ có thì giờ thì ..quá trễ: họ không còn “fit” , người đã quá mập, cho việc tập thể dục.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email