Một phần tư dân số Canada là những di dân

Ottawa: Theo bản công bố của sở thống kê Canada phổ biến trong hôm thứ tư ngày 26 tháng 10 thì trong năm 2021, một phần tư dân số Canada là những di dân.
Số di dân đến Canada sẽ còn tăng cao hơn con số một phần tư trong năm nay 2022, vì Canada đã thu nhận thêm hàng chục ngàn người tỵ nạn đến từ Ukraine, Afghanistan.. cũng như thâu nhận thêm những di dân có nghề nghiệp chuyên môn vì Canada hiện đang thiếu người làm việc.
Theo những tiên đoán của sở thống kê Canada thì đến năm 2041, một phần ba dân số Canada sẽ là những di dân, những người tỵ nạn.
Trên 8.3 triệu những người sinh ở nước ngoài, đang sinh sống tại Canada.
80 phần trăm những gia tăng về số người lao động ở Canada từ năm 2016 cho đến năm 2021 là những người di dân.
Cũng theo sở thống kê Canada thì những thập kỷ trước, phần lớn số di dân đến Canada từ Âu Châu, nhưng bây giờ phần lớn di dân đến Canada từ các nước ở Á Châu và Phi Châu gồm cả các quốc gia Trung đông.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email