Một phần tư những người đang có nợ nhà, sẽ phải bán nhà, khi mức lãi suất nợ nhà tiếp tục gia tăng?

Toronto: Trong ngày thứ hai 13 tháng 6, khi mức lãi suất căn bản ở Canada ở mức 1.5 phần trăm thì mức lãi suất nợ nhà 5 năm cố định ở một ngân hàng như là TD Bank hiện nay là 4.84 phần trăm.
Ngân hàng trung ương Canada cũng như ngân hàng trung ương Mỹ sẽ còn phải tiếp tục gia tăng mức lãi suất căn bản thêm nhiều lần nữa trong năm nay, để ngăn chận sự hoành hoành của mức lạm phát: mức lạm phát ở Canada và Hoa Kỳ đã lên đến mức cao nhất trong vòng 40 năm qua.
Theo kết quả của một cuộc thăm dò dân ý của ngân hàng Manulife Bank of Canada thì 25 phần trăm những người Canadians có nhà, đã cho biết là họ sẽ phải bán nhà, vì sẽ không có đủ tiền trả nợ nhà, nếu mức lãi suất tiếp tục gia tăng cao hơn nữa.
Mức lãi suất gia tăng cũng ảnh hưởng đến những lãnh vực tài chánh khác nữa như trả nợ xe, trả nợ thẻ tín dụng..
Vào ngày 13 tháng 7 sắp đến, ngân hàng trung ương Canada sẽ công bố bản tường trình và theo nhận định của các chuyên gia tài chánh, thì ngân hàng trung ương Canada sẽ cho gia tăng mức lãi suất thêm 0.75 phần trăm, thay vì 0.5 phần trăm như hai lần trước và mức lãi suất căn bản ỏ Canada có thể lên đến 3 phần trăm hay 3.5 phần trăm vào cuối năm nay?
Và nếu tính sự gia tăng tương ứng với mức lãi suất nợ nhà thì loại nợ nhà 5 năm cố định ở Canada vào cuối năm nay 2022 có thể lên đến gần 7 phần trăm?