Một phụ nữ cho 97 con chó tạm trú trong thời gian có bão Dorian

Bahamas: Trong thời gian những ngày trước khi có trận bão Dorian thổi đến vùng đảo Bahamas, bà Chella Phillips, chủ nhân của một trung tâm tạm trú cho chó có tên là the Voiceless of Dogs of Nassau, Bahamas, đã cho 97 con chó hoang không chủ, vào tạm trú.
Theo bà Phillips thì trong số 97 con chó ở trong nhà bà, thì 79 con chó nằm trong phòng ngủ. Bà đóng cửa không cho chúng ra ngoài.
Trong thời gian có sấm chớp bão bùng, để làm cho những con chó bớt sợ, bà Phillips đã đánh đàn cho chúng nghe, và mở hệ thống điều hòa không khí cho chúng thoải mái.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email