Một phụ nữ đổi giống đã không được nhận vào quân lực Canada.

Brantford, Ontario: Theo những tin tức vừa công bố hôm thứ ba ngày 20 tháng 3, thì cô Kennedy McArthur, một phụ nữ 24 tuổi đã than phiền là cô ta xin gia nhập lực lượng trừ bị của quân lực Canada, nhưng đã bị bác đơn.
Theo lời than phiền của cô McArthur thì lý do mà cô bị quân lực từ chối là vì cô là người chuyển giống (transgender).
Theo lời cô McArthur thì quân lực Canada quảng bá cho sự khoan dung và chấp nhận, nhưng khi bị từ chối thì cô cảm thấy cô không được đối xử bình đẳng vì không giống những kẻ bình thường.
Trong khi đó theo lời người phát ngôn viên của quân lực Canada thì người này không trả lời trực tiếp về trường hợp cô McArthur nhưng cho biết là quân lực Canada không thâu nhận những người đang ở trong tình trạng lưng chừng đồi: chưa là nam mà cũng chưa là nữ, vì còn cần phải qua những cuộc giải phẩu, uống kích thích tố.
Nhưng cô McArthur đã bác bỏ lý do này và cho biết cô ta đã hoàn toàn đổi giống.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email