Một sinh viên Canada gốc Việt đang học năm thứ ba bậc tiến sĩ trường đại học MIT

Cambridge, Massachusetts: Theo những tin tức loan báo thì một sinh viên người Canada gốc Việt đang học năm thứ ba bậc tiến sĩ của trường đại học Mỹ danh tiếng MIT ở thành phố Cambridge, tiểu bang Massachusetts, đang nghiên cứu về một ngành bí mật mới của môn vật lý.
Sinh viên Thanh Nguyễn cũng là một người thông thạo nhiều thứ tiếng như Anh, Pháp, Đức, Nga,Việt Nam, và hiện đang học thêm tiếng Quan Thoại.
Với sự dẫn dắt của giáo sư Mingda Li, anh Thanh Nguyễn đang nghiên cứu về một ngành mới và bí mật của môn vật lý: “sự tán xạ của các trung hòa tử trên bán kim loại”( neutron scattering on topological semimetals).
Những chất bán kim loại có những tính chất của cả kim loại và chất bán dẫn ( semiconductors) , có thể được dùng trong các ngành chế tạo máy móc điện toán trong tương lai mà năng lực của những chất bán kim loại này mạnh mẽ hơn chất bán dẫn đang được dùng hiện nay.
Anh Thanh Nguyễn nguyên quán ở thành phố Montreal, Canada, tốt nghiệp cử nhân vật lý ở trường đại học McGill trước khi được nhận vào học bậc tiến sĩ ở trường đại học MIT , một đại học danh tiếng về kỹ thuật của Hoa Kỳ.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email