Một số cư dân ở tỉnh bang Ontario, từ 18 tuổi trở lên , sẽ được ghi danh chủng ngừa covid từ ngày thứ hai 3 tháng 5

Toronto: Theo những tin tức loan báo hôm chúa nhật ngày 2 tháng 5, chính quyền tỉnh bang Ontario cho biết là bắt đầu từ ngày thứ hai 3 tháng 5, những cư dân ở tỉnh bang Ontario, từ 18 tuổi trở lên và ở trong những vùng ” nóng”, những vùng có nhiều người nhiễm covid, sẽ được ghi danh chủng ngừa.
Lý do của sự thay đổi trong lịch trình chủng ngừa là vì trong tuần lễ 3 tháng 5, tỉnh bang Ontario sẽ nhận được trên 787 ngàn liều thuốc chủng covid của công ty Pfizer. Với số thuốc chủng ngừa nhận được gia tăng, chính quyền tỉnh bang Ontario có thể sử dụng số thuốc chủng này, chủng ngừa cho những cư dân trong những vùng có nhiều người bị nhiễm.
Chính quyền tỉnh bang Ontario đã xác định 114 khu vực trong tỉnh bang được xem như là 114 vùng ” nóng”.
Ngoài ra cũng bắt đầu từ ngày thứ hai 3 tháng 5, chính quyền tỉnh bang Ontario sẽ chủng ngừa cho những cư dân từ 50 tuổi trở lên.
Cũng trong ngày chúa nhật, chính quyền tỉnh bang Ontario loan báo là trong ngày thứ bảy 1 tháng 5 trước đó, có thêm 3,732 người bị nhiễm covid và có 23 người chết.
Trong số 3,732 người nhiễm covid có 1,198 người bị nhiễm ở thành phố Toronto, 797 người ở vùng Peel , 306 người ở vùng York, 237 người ở thành phố Hamilton, và 232 người ở vùng Durham.
Tính đến ngày chúa nhật có tổng cộng trên 5.3 triệu cư dân ở tỉnh bang Ontario được chủng ngừa ít nhất một mũi thuốc.
Số người nhiễm covid phải nằm trong các bệnh viện tỉnh bang Ontario xuống còn 1,961 người và trong số này 875 người phải nằm trong khu cấp cứu với 615 người phải dùng máy trợ thở.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email