Một thị trưởng gốc Việt đầu tiên của thành phố Haltom.

Haltom, Texas: Vào những năm của đầu thập kỷ 1970s, ông An Trương là một phi công lái máy bay chiến đấu của không lực VNCH. Máy bay ông An lái đã hai lần bị bắn rớt và chẳng bao giờ ông An nghĩ trong tương lai, ông sẽ trở thành một chính trị gia!
Chuyện tưởng như đùa đã trở thành sự thật: vào ngày thứ hai 6 tháng 5 vừa qua, ông An đã được bầu vào chức vụ thị trưởng thành phố Haltom, tiểu bang Texas.
Ông An năm nay 70 tuổi, là thị trưởng gốc Việt đầu tiên của thành phố này và thắng với hơn 60 phần trăm số phiếu bầu.
Lễ tuyên thệ nhậm chức thị trưởng Haltom của ông An đã dùng đến 3 ngôn ngữ: Việt, Anh và Tây Ban Nha.
Ông An cũng hãnh diện là cộng đồng người Á Châu đã chịu khó đi bầu trong cuộc bầu cử thị trưởng này và đã giúp ông thắng cử.
Thành phố Haltom nằm giữa đường đi của hai thành phố Dallas và Fort Worth với dân số khoảng 45 ngàn người.