Một thiếu nữ Việt mua lại một cơ sở thương mại với giá $15,000 và biến thành một công ty có thương vụ 2 triệu Úc kim.

Sydney, Úc Đại Lợi: Ba năm trước cô Tess Nguyễn lúc đó mới có 22 tuổi, là một chuyên viên vật lý trị liệu ( physiotherapist) ở thành phố Sydney, Úc Đại Lợi, thấy một quảng cáo tên mạng Gumtree của một công ty bán quần áo ngủ, muốn bán lại cơ sở thương mại này với giá 15 ngàn Úc Kim.
Cơ sở bán quần áo ngủ ngày có tên là Midnight Mischief và dường như không thành công nên muốn bán lại.
Cô Tess đã quyết định bỏ tiền mua, trong khi những người thân thuộc thì nói là cô ta đã sai lầm lớn khi mua lại một cơ sở thương mại không tên tuổi.
Trước đó cô Tess Nguyễn vẫn hy vọng là một ngày nào đó, cô sẽ là chủ một cơ sở y khoa, đã quyết định đổi nghề, tuy rằng cô này hoàn toàn không có kinh nghiệm về việc buôn bán trên mạng cũng như chẳng có biết gì về ngành buôn bán quần áo ngủ ở Úc.
Trong vòng chưa tới hai năm, trị giá cơ sở thương mại của cô Tess gia tăng từ $15,000 lên đén trên 2 triệu Úc kim.


Những bộ đồ ngủ của tiệm của cô đã được các người kiểu mẫu, các nhân vật nổi tiếng, các tài tử điện ảnh.. đặt mua mà hiện nay trung bình cứ 10 phút đồng hồ là công ty của cô Tess Nguyễn bán được một bộ đồ ngủ cho khách hàng.
Cô Tess cũng cho biết cô bắt đầu khởi sự bán quần áo ngủ, ngay trong phòng ngủ của cô, trong căn nhà của bố mẹ cô ở Sydney, trong khi vẫn làm việc vật lý trị liệu 7 ngày 1 tuần.
Với số khách hàng gia tăng và cơ sở bán quần áo ngủ phát đạt, có lẽ cô Tess Nguyễn sẽ phải bỏ việc vật lý trị liệu và chú trọng cho việc thương mại mà cô đã thành công?

Tin tức khác...