Một thợ săn bắn được một con nai lông trắng

Missouri, Hoa Kỳ: Cho đến ngày 26 tháng 11, vận may đã chẳng đến với ông Joshua Swindle, một thợ săn ở tiểu bang Missouri, vì trong mùa săn năm nay, ông ta chưa bắn được một con nai nào.
Nhưng vào ngày 26 tháng 11, ông Swindle đã bắn được một con nai lông trắng.
Trung bình cứ 30 ngàn con nai ở Hoa Kỳ, người ta mới thấy có một con nai lông trắng

Xem thêm

Nhận báo giá qua email