Một thủ môn Tiệp Khắc gốc Việt có thể quay lại chơi cho các hội tuyển túc cầu Việt Nam

Slovan, Cộng Hòa Tiệp: Theo những tin tức loan báo thì hiện có một thủ môn người Tiệp gốc Việt, chơi xuất sắc cho một đội túc cầu địa phương, và rất có triển vọng hoặc được tuyển vào hội tuyển túc cầu quốc gia Tiệp hay quay về chơi túc cầu ở Việt Nam.
Thủ môn Filip Nguyễn,năm nay 26 tuổi, hiện là thủ môn cho đội Slovan Liberec trong hiệp hội Czech First League, và là một thủ môn có triển vọng được tuyển chọn vào hội tuyển túc cầu quốc gia Tiệp.
Tuy nhiên mới đây thủ môn Filip Nguyễn cũng nói là anh ta khó có thể từ chối nếu được mời chơi cho hội tuyển túc cầu quốc gia Việt Nam.