Một tiến sĩ người Việt, là một trong các khoa học gia, sáng chế ra loại pin mới có thể co dãn và rửa được.

Vancouver: Một khoa học gia người Việt là một trong số các khảo cứu gia của trường đại học UBC đã sáng chế ra một loại pin mới có thể co dãn và có thể rửa được .
Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Tân, một khảo cứu gia hậu tiến sĩ của phân khoa khoa học thực dụng trường đại học UBC thì những dụng cụ điện tử có thể rửa được và dùng lại là một thị trường lớn cho nền kỹ nghệ điện tử trong tương lai.
Cũng theo tiến sĩ Tân thì với loại pin mới, người ta có thể rửa và xài trở lại không cần mua pin mới.
Các nhà khoa học đang thử nghiệm việc cho những cục pin mới này vào máy giặt và giặt đi giặt lại hàng chục lần xem những cục pin này có bị xuống phẩm chất, trước khi tung ra thị trường.

Nhận báo giá qua email