Một trường đại học Mỹ nhầm lẫn thông báo cho 5,500 sinh viên là họ được học bổng trị giá $48,000.

Rochester Hills, Michigan: Theo những tin tức vừa loan báo thì trường đại học Oakland ở thành phố Rochester Hills, tiểu bang Michigan đã nhầm lẫn gửi email thông báo cho 5,500 tân sinh viên của trường này, là các sinh viên này sẽ được học bổng mỗi người trị giá $48,000.
Học bổng Platinum Presidential Scholar Award trị giá $12,000 một năm cho 4 năm đại học là học bổng quý giá nhất của trường đại học Oakland.
Những sinh viên năm đầu muốn nhận được học bổng của các trường đại học thí phải có điểm GPA năm lớp 12 trung học từ 3.90 trở lên và điểm thi SAT phải từ 1,450 điểm trở lên và không dễ gì đạt được cả hai điều kiện này.
Học phí và tiền ăn ở nội trú của các sinh viên Hoa Kỳ đắt hơn nhiều so với chi phí mà một sinh viên ở các trường đại học Canada phải trả.
Theo các giới chức thẩm quyền của trường đại học Oakland thì học phí năm đầu của một sinh viên năm thứ nhất của trường đại học này, trung bình là $13,934 và cộng thêm chi phí ăn ở là $11,192.
Đây là chi phí cho một sinh viên ở một trường đại học công ở tiểu bang, còn nếu tính học phí của các trường đại học tư như Havard thì học phí ít nhất cũng trên $50,000 một năm.