Một tù vượt ngục ra đầu thú

Santa Ana, California: Theo những tin tức vừa công bố hôm thứ sáu ngày 29 tháng giêng, một trong ba người tù, vừa vượt ngục đã ra đầu thú.

Tù nhân Bac Duong, 43 tuổi, đã ra đầu thú cảnh sát vào lúc 11.30 sáng hôm thứ sáu tại số 1400 block of North Harbour Boulevard.

Theo trung sĩ Don Humphrey của sở cảnh sát thành phố Santa Ana thì một ngừoi bạn của tù nhân Bac Duong đã thông báo với cảnh sát.

Lực lượng đặc biệt cảnh sát, võ tranh tận răng, đã bao vây cơ sở Auto Electric Builders, gần nơi mà tù nhân Duong đã đầu hàng.

Ông Trí Nguyễn, một người bạn của chủ nhân tiệm điện Auto Electric Builders, cho biết vào lúc 11 giờ trưa, tù nhân Duong đã đến cơ sở này, và nói với ngừoi bạn gái của ông Trí, làm việc ở đây, là ông ta muốn đầu thú.

Người bạn gái của ông Trí đã kêu cảnh sát và ngay sau đó, cảnh sát đã đến bao vây cửa tiệm này.

Tù nhân Bac Duong đến Hoa Kỳ vào năm 1991 và hiện đang có lệnh trục xuất ông ta về Việt Nam.

Tin tức khác...