Một ứng cử viên gốc Trung Hoa ra tranh chức thủ lãnh đảng Tự Do ở tỉnh bang British Columbia.

Vancouver: Trong số 6 ứng cử viên ra tranh chức thủ lãnh đảng Tự Do ở tỉnh bang British Columbia, trong cuộc bầu cử sắp diễn ra có ông Michael Lee.
Ứng cử viên Lee là một người không được quần chúng biết đến so với những ứng cử viên khác, nhưng ông là người đã thu hút nhiều ủng hộ của những người vừa gia nhập đảng này, trong những ngày qua.
Ông Michael Lee hiện là nghị viên của nghị viện tỉnh bang mới có được 6 tháng: ông đại diện cho khu vực Vancouver-Langara.
Theo lời ông Lee thì 5 ứng cử viên kia là những nhà chính trị, còn ông là một người chưa làm chính trị trước đây, sẽ đem những cải cách đến cho tỉnh bang B.C., nếu ông đắc cử.
Trong những ngày qua, ông Lee, là một luật sư và cũng là một người tổ chức chính trị, đứng sau hậu trường, đã tụ hợp được nhiều đảng viên mới cho cuộc bầu cử sắp đến.
Chủ trương của ứng cử viên khi ra tranh cử là cải tổ lại hệ thống giáo dục và thuế khóa ở tỉnh bang B.C. cũng như hứa sẽ cho cân bằng ngân sách.
Cuộc bầu cử thủ lãnh đảng Tự Do tỉnh bang B.C. sẽ diễn ra vào ngày thứ bảy 3 tháng 2.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email