Một võ sư ở tỉnh bang Newfoundland vừa được lên đai đệ bát đẳng thái cực đạo.

Võ sư Earle và bố mẹ

Seoul, Nam Hàn: Theo những tìn tức công bố trong những ngày đầu năm, một võ sư ở tỉnh bang Newfoundland, đã nhận được đệ bát đẳng môn võ thái cực đạo.
Võ sư Wes Earle là chủ nhân của võ đường Earle’s Tae Kwon Do ở thành phố St John’s trong 25 năm qua.
Võ sư Wes Earle là võ sư đầu tiên ở tỉnh bang Newfoundland, và là một trong 25 võ sư ở Canada đã đoạt được đệ bát đẳng huyền đai môn võ thái cực đạo.Được biết trong môn võ thái cực đạo, thì những võ sư từ 8 đẳng trở lên như võ sư Earle mới có danh hiệu là đại võ sư ( grandmaster).
Theo võ sư Earle thì từ đệ thất đẳng lên đến đai đệ bát đẳng, ông đã phải bỏ ra thời gian 8 năm tập luyện, và phải bay đến thành phố Seoul, Nam Hàn cách thành phố St John’s, 10 ngàn cây số để qua một kỳ thi chung kết: cuộc thi bao gồm việc biểu diễn những bài quyền trong vòng 4 tiếng đồng hồ, một tiếng đồng hồ cho cuộc thi những kỹ thuật chiến đấu.
Ngoài ra võ sư Earle còn phải viết bản tiểu sử, và một luận án dài 10 trang giấy về môn võ tae kwon do.
Sau cuộc thi, hội đồng giám khảo chấm và sau đó mới gửi kết quả lại cho võ sư Earle tại thành phố St John’s.
Khi nhận được kết quả được chấm đậu, võ sư Earle cho biết ông ta rất vui mừng khi đạt được huyền đai đệ bát đẳng mà ông rất hãnh diện. Ông muốn chia sẻ niềm hãnh diện với gia đình, bạn bè , các võ sinh và cộng đồng mà ông đang sinh sống.
Võ sư Earle bắt đầu tập thái cực đạo từ năm ông ta 12 tuổi vào năm 1979, từng tham dự các cuộc tranh tài thái cực đạo cấp quốc gia, và dạy thái cực đạo trong 25 năm qua.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email