Một y tá giả hành nghề 20 năm ở tỉnh bang Quebec.

Jonquiere, Quebec: Hoàn toàn không được huấn luyện về y khoa, một phụ nữ đã hành nghề y tá suốt 20 năm qua ở thành phố Jonquiere, tỉnh bang Quebec mà không bị khám phá.
Người y tá giả này từng làm việc tại nhiều khu trong bệnh viện của thành phố Jonquiere, kể cả khu giải phẩu.
Người phụ nữ này đã dùng tên tuổi của một y tá thật, cũng hành nghề ở tỉnh bang Quebec, nhưng khác thành phố.
Mới đây khi người y tá giả này xin đi tu nghiệp, các viên chức của bệnh viện mới dở hồ sơ của người này và thấy là địa chỉ và nơi làm việc của bà ta ghi trong hồ sơ, khác với địa chỉ của người y tá giả này và họ mới khám phá ra.