Một nhà hàng Việt ở Sunnyvale bị kẻ gian phá hoại

Sunnyvale , California: Theo những tin tức loan báo hôm thứ ba ngày 27 tháng 4, một nhà hàng Việt ở thành phố Sunnyvale, California đã bị kẻ gian đập cửa kính và viết những lời kỳ thị chủng tộc.

Nhà hàng Le Bon Chicken ở thành phố Sunnyvale đã bị kẻ gian đập cửa kính và viết giấy những lời kỳ thị chủng tộc là ” bẩn thỉu và go back to your home”.

Nhà hàng này do hai thanh niên trẻ gốc Việt làm chủ là ông Charlie Trần và Jeffrey Nguyễn.
Cả hai thuộc thế hệ người Việt thứ hai, sinh trưởng ở vùng Vịnh.

Theo lời ông Charlie Trần thì ông không thể tưởng tượng chuyện kỳ thị chủng tộc đã xảy ra cho nhà hàng của ông, tại nơi mà ông sinh ra và lớn lên.

Hai chủ nhân của nhà hàng này trước đây có một xe bán thực phẩm lưu động, trước khi thành lập nhà hàng trong vòng 10 năm nay.

Thành phố Sunnyvale là nơi có 40 phần trăm dân cư là người gốc Á Châu

Xem thêm

Nhận báo giá qua email