Mưa buồn như mưa “xứ Huế”

Vancouver: Trong những ngày cuối tuần 29 tháng chạp, khi có những trận bão tuyết diễn ra ở vùng Trung Mỹ và những trận bão băng diễn ra ở thủ đô Ottawa, thì tại thành phố Vancouver ở miền tây Canada, những trận mưa kéo dài liên tục.
Theo những tiên đoán của sở Khí Tượng Canada thì những trận mưa sẽ kéo dài trong suốt một tuần cho đến ngày 2 tháng giêng năm tới 2020.
Trong ngày chúa nhật nhiệt độ cao trong ngày lên đến 7 độ C ở thành phố Vancouver.
Những trận mưa lê thê và kéo dài mà nhiều người Việt sống ở đây đã gọi là những trận mưa buồn như mưa xứ Huế!

Xem thêm

Nhận báo giá qua email