Mùa cúm đang diễn ra ở Canada

Ottawa: Theo những tin tức thông báo hôm thứ sáu ngày 20 tháng 5, thì số người bị cúm ở Canada gia tăng trong những tháng qua, mà theo lệ thường là thời gian mà mùa cúm ở Canada trên đà chấm dứt?

Theo bản tường trình của cơ quan y tế liên bang thì số người Canadians bị cúm đã gia tăng cao trong tháng 4 và đây là chuyện lạ vì bình thường tháng 4 là tháng mà số người ở Canada bị cúm sút giảm, trong thời gian tiền đại dịch.
Tuy nhiên nếu tính theo tổng số thì số cư dân Canada bị cúm trong năm nay ít hơn so với những năm trước thời đại dịch: trong năm nay và tính đến tháng 4, có 8,998 cư dân Canada bị cúm và đa số bị nhiễm cúm loại A, so với số người bị nhiễm hàng năm trước thời đại dịch là 46,070 người.
Các nhà khảo cứu đã nói là với những biện pháp ngăn ngừa covid như là đeo khẩu trang và giữ khoảng cách ngoài công cộng, không những giúp làm giảm số người bị nhiễm covid mà còn làm giảm số người bị nhiễm các loại vi rút khác như vi rút bệnh cúm.