Mùa cúm ít người nhiễm nhất ở Canada.

Toronto: Vào những tháng khi thời tiết bắt đầu trở lạnh vào những tháng 9 tháng 10 hàng năm là lúc mùa cúm trở về ở Canada.
Những năm trước ở Canada trong mùa cúm, trung bình có 12 ngàn người phải vào bệnh viện và 3,500 người chết vì cúm.
Năm nay có đại dịch covid thì dường như không có sự xuất hiện của dịch cúm ?
Tính đến ngày thứ hai 16 tháng 11, trên toàn Canada chỉ có 17 người phải nằm bệnh viện vì cúm, một con số không đáng kể.
Dịch cúm năm nay cũng không về trong mấy tháng trước ở các quốc gia miền Nam Bán Cầu như Úc Đại Lợi, Tân Tây Lan.
Có những giả thuyết cho là con vi rút covid quá mạnh đã giết hết những con vi rút cúm để chiếm vùng hoạt động.
Tuy nhiên thực tế cho thấy là “có kiêng có lành”: người ta đeo khẩu trang để ngừa covid và cùng 1 lúc ngừa luôn được con vi rút gây dịch cúm!

Xem thêm

Nhận báo giá qua email