Mua đồ dùng thẻ tín dụng,sẽ phải trả thêm lệ phí sử dụng

Ottawa: Bắt đầu từ ngày 6 tháng 10 năm nay 2022, chủ nhân các cơ sở thương mại ở Canada có quyền tính thêm lệ phí cho khách hàng trả tiền bằng những loại thẻ tín dụng như Master card, Visa…
Việc phải trả tiền lệ phí khi sử dụng thẻ tín dụng cũng đã được nhiều cơ quan công quyền áp dụng từ lâu: như việc trả tiền nộp phạt cho chính quyền thành phố Toronto qua thẻ tín dụng.
Nhưng bắt đầu từ nay, chủ nhân các công ty thương mại có quyền tính lệ phí thêm mà kjhách hàng không có quyền khiếu nại.
Tưởng cũng nên nói thêm chủ nhân các công ty phải trả lệ phí cho các công ty tài chánh phát hành thẻ tín dụng, khi khách hàng dùng các thẻ này mua đồ của các công ty. Lệ phí mà chủ nhân các công ty thương mại phải trả cho các công ty tài chánh từ 1 phần trăm lên đến 3 phần trăm, số tiền mà khách hàng mua qua thẻ tín dụng.
Công ty điện thoại viễn thông Telus đã tính thêm lệ phí cho những người trã tiền bằng thẻ tín dụng từ nhiều tháng trước.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email