Mùa đông coi chừng bị kẻ gian lường gạt khi xe hư.

Ottawa: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 29 tháng chạp, một người đàn ông ở thành phố Ottawa, bị đụng xe, và bị lường gạt mất 2 ngàn dollars.
Khi tai nạn xảy ra, một tài xế xe kéo (tow truck) đã đến nói với người bị đụng xe là công ty kéo xe của hắn có hợp đồng kéo xe với hiệp hội những người lái xe Canada (CAA), mà nạn nhân là thành viên, và xin kéo xe bị hư của ông này đến nơi an toàn.
Tin lời, nạn nhân đã để cho tên này kéo xe đi.
Sau đó nạn nhân đã nhận được một hóa đơn kéo xe lên đến 2 ngàn dollars.
Ngành kỹ nghệ kéo xe đụng là một kỹ nghệ chưa có những luật lệ rõ ràng từ chính quyền, cho nên họ có thể tính tiền khách hàng theo những giá cả mà họ ấn định.
Theo ông Elliott Silverstein của hiệp hội CAA thì đã có nhiều trường hợp tương tự xảy ra trong quá khứ.
Ông Silverstein cũng nói thêm là hiệp hội CAA không gửi xe kéo đến trục xe bị tai nạn đi, nếu không có lời yêu cầu của chính người hội viên có xe hư

Xem thêm

Nhận báo giá qua email