Mùa khai thuế lợi tức 2023: những tín dụng thuế cho cư dân tỉnh bang Ontario

Toronto: Tháng hai đã về và mùa khai thuế lợi tức cũng bắt đầu và như chúng ta cũng biết là hạn chót phải nộp bản khai thuế lợi tức cho năm ngoái 2022 là cuối tháng tư.
Trong năm qua 2022, chính quyền tỉnh bang Ontario có cho cư dân trong tỉnh bang một số tín dụng thuế, nhằm giúp đỡ cư dân có những trợ giúp tài chánh trong thời gian có đại dịch covid.
Theo ông Yannick Lemay, chuyên viên của công ty thuế H& R Block thì trong những ngày này là lúc tốt nhất để thu thập những biên nhận, nhằm có thể khai thuế lấy những tín dụng thuế đúng hạn.
-Tín dụng thuế Ontario’s Staycation Tax Credit, là tín dụng thuế cho những cư dân tỉnh bang Ontario, đã có những chuyến đi nghỉ hè ở trong phạm vi tỉnh bang này, trong năm ngoái 2022
Thí dụ như một người sống ở thành phố Toronto, làm một chuyến đi thăm con cháu hay bạn bè ở thủ đô hay đi chơi xem phong cảnh mùa thu, thì 20 phần trăm của những chi phí về tiền mướn khách sạn, mướn nhà nghỉ mát trong chuyến đi chơi này sẽ được giảm thuế.
Tất cả những chi phí về tiền mướn khách sạn, tiền phải gửi xe tại khách sạn… người ta có thể xin tín dụng.
Nếu chi phí khách sạn hay nhà nghỉ là $1,000 thì người khai thuế sẽ lấy về $200 tiền hồi thuế.
Một gia đình có thể xin tối đa $400 tiền hồi thuế.
-The Ontario Seniors Care at Home Tax Credit: Những người lớn tuổi trên 70 tuổi, có lợi tức trong năm 2022 dưới $65,000 sẽ có quyền xin tín dụng thuế săn sóc người lớn tuổi, là những chi phí y khoa trong năm qua. Nếu lợi tức trên $65,000 thì số tiền tín dụng thuế sẽ ít đi tùy theo số lợi tức caohay thấp.
Một người có thể kê khai tiền chi phí y khoa tối đa là $6,000 và sẽ được $1,500 tiền hồi thuế.
– The Childcare Access and Relief from Expenses (CARE) tax credit: Tín dụng thuế cho chi phí giữ trẻ.
Những gia đình ở tỉnh bang Ontario, có lợi tức trong năm ngoái 2022, ít hơn $150,000, sẽ có quyền xin tín dụng thuế chi phí giữ trẻ.

75 phần trăm tiền chi phí mà bậc cha mẹ phải bỏ ra trong năm ngoái 2022, cho việc gửi con đi làm, sẽ được khai xin trừ thuế.
-Chi phí di chuyển: trong năm ngoái 2022, nếu một người phải di chuyển thì chi phí di chuyển cũng sẽ được xin khai miễn trừ thuế.
Nếu một người hay một gia đình phải di chuyển đến một chỗ ở khác, và chỗ ở mới gần sở làm của người này hơn và ít nhất là gần hơn 40 cây số, so với chỗ ở cũ, thì người này cũng sẽ được khai miễn thuế về số chi phí di chuyển.
Hạn chót phải khai thuế lợi tức cho năm 2022 là ngày 1 tháng 5 năm nay 2023.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email