Mua nguyên một chiếc ca nô bằng tiền “Canadian Tire”

Saskatoon, Saskatchewan: Theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 1 tháng 7, một người đàn ông đã đến tiệm bách hóa Canadian Tire với một va ly đầy những “tiền Canadian Tire”: một loại phiếu giảm giá cho những người mua hàng của tiệm bách hóa này và trả bằng tiền mặt.
Ông Tomas Terfloth đã dùng số tiền Canadian Tire này tổng cộng tương đương với 777 dollars, để mua một chiếc ca nô hiệu Pelican Explorer.
Theo ông Terfloth thì bắt đầu từ 3 năm trước, ông đã nói giỡn với bạn bè là ông sẽ xin tiền thưởng Canadian Tire của mọi người để mua một chiếc ca nô.
Ai dè chuyện tưởng như đùa lại trở thành sự thật, ông Terfloth đi xin tiền Canadian Tire của bạn bè và ngay cả những người không thân, và sau ba năm đã có đủ tiền mua một chiếc ca nô.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email