Mùa Phục Sinh

Giáo xứ Thánh Tử Đạo Việt Nam, Cộng đoàn Đức Mẹ La Vang – Mississauga và Brampton, Cộng đoàn Công giáo Thánh Giuse Scarborough, trong hai ngày 27/04 và 28/04, đã thực hiện Đại lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót; kết thúc tuần 9 ngày kính Lòng Chúa Thương Xót.

Tuần trước, Linh mục Giuse Trần Tập đã chủ lễ thánh lễ Vọng Phục Sinh tại thánh đường Giáo xứ Thánh Tử Đạo Việt Nam, 161 Annette St, Toronto. Gần 1.000 giáo dân đã hiện diện tại nhà nguyện Giáo xứ trong đêm chờ đợi Tin Mừng của giáo hội Công giáo. Thánh lễ được bắt đầu lúc 6 giờ chiều với nghi thức Vượt Qua, Công bố Tin Mừng Phục Sinh và kết thúc vào 9 giờ tối với thánh lễ Vọng phục sinh.
Lễ chính thức Mừng Chúa Sống Lại đã được cử hành vào ngày Chủ nhật 21/04 bằng hai Thánh lễ lúc 1 giờ trưa và 4 giờ chiều cũng tại giáo đường nêu trên.

Cũng trong mùa Phục Sinh, hôm 20/04, Linh mục Nguyễn Cao Phong, Quản nhiệm Cộng đoàn Công giáo Đức Mẹ La Vang Mississauga đã chủ lễ Thánh lễ Vọng Phục Sinh tại giáo đường Cộng đoàn, Ss. Salvador do Mundo, 1212 Melton Drive, Mississauga, và cũng đã kết thúc 9 ngày kính Lòng Chúa Thương Xót vào cuối tuần qua.