Mùa Thuế bắt đầu: nên bỏ tiền vào RRSP hay TFSA?

Theo đài CBC)
Mùa thuế lại về, và hiện vẫn có những tranh luận về việc nên bỏ tiền cách nào thì có lợi nhất cho việc trừ thuế và cho tuổi hưu: bỏ tiền vào quỹ hưu cá nhân RRSP hay bỏ tiền vào trương mục tiết kiệm miễn phí TFSA?

Theo các chuyên gia tài chánh thì có những cái lợi, cái bất lợi của cả hai loại đầu tư kể trên, nhưng nếu có tiền, bạn nên bỏ tiền vào cả hai cách đầu tư này.

Theo ông Jared Webb, tham vấn tài chánh của công ty đầu tư Fernhill Financial ở thành phố Victoria, tỉnh bang B.C. thì cả hai cách đầu tư đều rất quan trọng cho việc thiết kế tài chánh ở Canada. Cả hai cách đều hữu hiệu, đều giúp ích và không cách nào kém cách nào: kẻ tám lạng, người nửa cân.

Qũy hưu RRSP đã được thành lập từ hàng chục năm qua và hiện có trên 1 ngàn tỷ dollars đầu tư trong quỹ này, trong khi trương mục TFSA mới được cho thành lập từ năm 2009 và cho đến nay số tiền bỏ vào trương mục này lên đến 157.9 tỷ dollars.

Theo những thống kê, hiện có 14.3 triệu trương mục TFSA của cư dân Canada với số tiển đầu tư trung bình của một người là $10,996, so với con số tối đa mà một người được quyền bỏ vào tính đến năm 2016 là $46,500.
Tiền trung bình bỏ vào hàng năm của một người vào quỹ hưu RRSP chỉ có $3,000.

RRSP

-Số tiền bỏ vào quỹ RRSP tùy theo tiền lương của bạn, về tiền hưu mà công ty bạn đang làm bỏ vào (nếu có) dựa theo chỉ số pension adjustment, tùy theo số tiền mà bạn bỏ vào trong những năm trước đó. Trong năm 2015, số tiền tối đa mà một người được bỏ vào quỹ RRSP là $24,930.
– Bạn có quyền rút tiền ra bất kỳ lúc nào, nhưng tiền rút ra sẽ được xem như là lợi tức và sẽ bị đánh thuế. Trong khi tiền bỏ vào quỹ này sẽ được trừ thuế.

TFSA:
-Số tiển được bỏ vào cho năm 2016 là $5,500. Nếu một người thiết lập trương mục TFSA trong năm 2016 và chưa bỏ một đồng nào vào trương mục này, thì số tiền tối đa được bỏ vào là $46,500.
-Tiền bỏ vào trương mục TFSA sẽ không được trừ thuế, nhưng tiền lấy ra gồm cả tiền lời sẽ không bị đóng thuế
-Có thể lấy tiền ra bất cứ lúc nào, và số tiền rút ra trong năm nay, phải chờ đến năm tới,mới có quyền bỏ vào lại.

Nhận báo giá qua email