Mùa Thuế: khi bị kiểm thuế và bạn không đồng ý với những quyết định sở Thuế .

Ottawa: Mùa thuế đã về và cư dân ở Canada có thời gian đến ngày 30 tháng 4, để nộp bản khai thuế, nhất là những người sẽ phải đóng thuế.
Sau đó trong vòng từ tháng 4 cho đến tháng 7, sở thuế Canada sẽ hoặc đồng ý với những gì bạn khai, hay không đồng ý và sẽ gửi bản kiểm thuế, bắt bạn phải đóng thêm tiền thuế.
Nếu bạn không đồng ý thì trước hết vẫn phải trả thêm tiền thuế và sau đó nộp bản thông báo phản đối ( notice of objection), và phải nộp bản thông báo này trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được giấy báo kiểm thuế của sở thuế Canada.
Theo báo Financial Post thì phải đóng thuế lợi tức là chuyện không tốt, mà những hệ thống phức tạp của sở thuế Canada đã làm việc khai thuế, đóng thuế trở nên tồi tệ hơn.
Tính đến ngày thứ hai 22 tháng 4, sở thuế Canada đã nhận được 18.4 triệu bản khai thuế của khoảng 30 triệu người phải khai thuế.
Trong năm nay 91 phần trăm những người khai thuế đã dùng hay thuê các công ty khai thuế, gửi bản khai thuế bằng điện tử.
Việc khai thuế qua hệ thống điện tử sẽ giúp cho người khai thuế có thể nhận tiền hồi thuế một cách nhanh chóng hơn.
Bạn có thể lấy mẫu khai bản thông báo phản đối ( notice of objection) CRA T400A trên mạng của sở thuế Canada

Nhận báo giá qua email