Mua thuốc có toa bác sĩ, miễn phí cho những người trẻ ở tỉnh bang Ontario

Toronto: Bắt đầu từ ngày 1 tháng giêng năm 2018, chính quyền tỉnh bang Ontario đã cho gia tăng mức lương tối thiểu lên $14 một giờ, và đồng thời có chương trình cung cấp thuốc men miễn phí cho những người trẻ.
Chính quyền tỉnh bang Ontario đã công bố chương trình cung cấp thuốc miễn phí cho những người trẻ, không kể đến lợi tức của họ hay của gia đình bố mẹ.
Bác sĩ Eric Hoskin, bộ trưởng y tế tỉnh bang Ontario đã cho biết là trên 4,400 loại thuốc khác nhau đã được cung cấp miễn phí cho những người trẻ, khi họ cần.
Tất cả những người dưới 25 tuổi, có toa bác sĩ, có quyền mua thuốc miễn phí ở các dược phòng mà điều kiện duy nhất là họ có thẻ y tế của tỉnh bang Ontario.
Tại tỉnh bang Ontario, những người trẻ dưới 25 tuổi, những người già trên 65 tuổi, những người sống trong những y viện săn sóc người dài hạn (the long term care homes) và những người nghèo sống nhờ vào trợ cấp xã hội, được mua thuốc theo toa bác sĩ miễn phí.
Rất nhiều gia đình có con cái bị bệnh nan y ở tỉnh bang Ontario đã hoan nghênh quyết định này của chính quyền tỉnh bang: tiền thuốc chữa trị cho một người bị bệnh suyễn nặng có thể lên đến 25 ngàn dollars một năm.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email