Mức lãi suất căn bản ở Canada có thể lên đến 2.25% vào năm 2023?

Toronto: Theo những công bố phổ biến hôm thứ ba ngày 29 tháng 3, các kinh tế gia của ngân hàng CIBC tiên đoán là ngân hàng trung ương Canada sẽ gia tăng mức lãi suất căn bản thêm nhiều lần nữa trong năm nay và năm tới 2023, để ngăn ngừa sự gia tăng của mức lạm phát.
Theo các kinh tế gia của ngân hàng CIBC thì mức lãi suất căn bản ở Canada hiện nay là 0.5%, có thể gia tăng lên đến 1.5% vào cuối năm nay 2022 và lên đến 2.25% vào năm tới 2023?
Với những gia tăng của mức lãi suất căn bản sẽ kéo theo sự gia tăng của mức lãi suất nộ nhà vối tỷ lệ tương tự.

Theo bà Nasma Ali, một chuyên gia địa ốc ở thành phố Toronto thì bà đã thấy có những sự sút giảm hoạt động mua bán nhà cửa trong vùng đại thủ phủ Toronto, ngay sau khi ngân hàng trung ương Canada cho gia tăng mức lãi suất căn bản từ 0.25 phần trăm lên 0.5 phần trăm.
Ông James Laird của công ty Ratehub.ca nói là việc gia tăng mức lãi suất căn bản đã làm chậm bước tiến của nền kỹ nghệ địa ốc ở Canada và sẽ không còn những vụ mua bán nhà mà người mua phải trả giá cao hơn giá bán?

Nhận báo giá qua email