Mức lãi suất căn bản ở Canada lên đến 4.5 phần trăm

Ottawa: Trong hôm thứ tư ngày 25 tháng 1, các thống đốc ngân hàng trung ương Canada, đã cho gia tăng mức lãi suất căn bản thêm 0.25 phần trăm.
Như thế mức lãi suất căn bản ở Canada trong đầu năm 2023 là 4.5 phần trăm: mức lãi suất căn bản cao nhất ở Canada trong vòng 15 năm qua.
Mức lãi suất căn bản gia tăng, kéo theo sự gia tăng của mức lãi suất nợ nhà, nợ xe, nợ thẻ tín dụng…
Tưởng cũng nên nói thêm là mức lãi suất căn bản ở Canada vào đầu năm ngoái 2022, chỉ ở mức 0.25 phần trăm.
Sự gia tăng mức lãi suất căn bản kéo theo sự gia tăng của mức lãi suất nợ nhà, đã gây nhiều khó khăn cho những người đang có nợ nhà mà phải tái mượn trở lại, hay cho những người muốn mua nhà và phải đi vay tiền ở các ngân hàng.
Các thống đốc ngân hàng trung ương Canada cũng công bố là nếu sự phát triển của nền kinh tế Canada đúng theo những dự tính, thì ngân hàng trung ương sẽ tạm thời không tiếp tục cho gia tăng mức lãi suất căn bản thêm nữa?
Nhưng các thống đốc ngân hàng trung ương Canada nhấn mạnh là mục tiêu của ngân hàng trung ương là đưa mức lạm phát xuống còn ở mức 2 phần trăm và nếu mức lạm phát không sút giảm từ mức 6.1 phần trăm như hiện nay xuống 2 phần trăm, thì nguy cơ là mức lãi suất căn bản sẽ còn gia tăng thêm trong năm nay?
Theo nhận định của ông Andrew Gratham, kinh tế gia của ngân hàng CIBC thì đây là lần gia tăng mức lãi suất căn bản chót của ngân hàng trung ương Canada

Xem thêm

Nhận báo giá qua email