Mức lãi suất căn bản ở Canada sẽ còn gia tăng đến 4.25 phần trăm?

Ottawa: Trả lời cuộc phỏng vấn của đài truyền hình CTV, ông David Dodge, cựu thống đốc ngân hàng trung ương Canada nói là đương kim thống đốc ngân hàng trung ương Canada đã hành động đúng, khi cho gia tăng mức lãi suất căn bản nhanh chóng và mạnh mẽ, để ngăn lạm phát.
Ông cựu thống đốc ngân hàng trung ương Canada cũng nói là, hầu như các ngân hàng trung ương ở Bắc Mỹ và Âu Châu đều trễ trong việc gia tăng mức lãi suất căn bản, cho nên các thống đốc các ngân hàng đã phải cho gia tăng lãi suất một cách mạnh mẽ và nhiều lần.
Gia tăng mức lãi suất căn bản quá cao cũng sẽ ngăn cản sự phát triển của nền kỹ nghệ địa ốc và có thể sẽ làm cho nền kinh tế suy thoái.
Ngân hàng trung ương Canada đã cho gia tăng mức lãi suất căn bản 6 lần , từ mức 0.25 phần trăm vào ngày đầu năm nay 2022 lên đến 3.75 phần trăm vào tháng 10.
Trong một cuộc họp báo mới đây, ông Tiff Macklem, thống đốc ngân hàng trung ương Canada nói là cư dân Canada sẽ phải chấp nhận là mức lãi suất căn bản sẽ còn gia tăng.
Trong tháng 12 năm nay 2022, ngân hàng trung ương Canada sẽ còn có 1 cuộc họp và các chuyên gia tài chánh tiên đoán là ngân hàng trung ương Canada sẽ còn cho gia tăng mức lãi suất căn bản thêm 1 lần nữa: có thể là gia tăng thêm 0.5 phần trăm và mức lãi suất căn bản sẽ lên đến 4.25 phần trăm.
Mức lãi suất loại nợ nhà 5 năm cố định hiện nay ở Canada là 5.6 phần trăm và có thể sẽ gia tăng lên trên 6 phần trăm vào cuối năm nay?
Tại Hoa Kỳ, theo những tiên đoán của các kinh tế gia của ngân hàng Goldman Sachs thì mức lãi suất căn bản của Hoa Kỳ sẽ lên đến 4.5 phần trăm trong năm tới 2023.
Mức lãi suất căn bản của Hoa Kỳ hiện nay là 3.25 phần trăm: những tiên đoán của các kinh tế gia của ngân hàng Goldman Sachs cho là các thống đốc của quỹ dự trữ liên bang sẽ cho gia tăng mức lãi suất căn bản 0.75 phần trăm trong tháng 11, 0.5 phần trăm trong tháng 12, 0.25 phần trăm trong tháng giêng 2023 và 0.25 phần trăm trong tháng 3 năm 2023?

Xem thêm

Nhận báo giá qua email