Mức lãi suất căn bản ở Canada sẽ còn gia tăng thêm một lần nữa

Ottawa: Trong hôm thứ sáu ngày 2 tháng 12, các chuyên gia tài chánh đã đưa ra những tiên đoán là ngân hàng trung ương Canada sẽ cho gia tăng mức lãi suất căn bản thêm một lần nữa trong năm nay 2022?
Các chuyên gia tài chánh cũng tiên đoán là mức lãi suất căn bản gia tăng từ mức 0.25 phần trăm cho đến 0.5 phần trăm trong lần gia tăng sẽ diễn ra vào tuần tới.
Để ngăn chận mức lạm phát phi mã, trong năm 2022 này, ngân hàng trung ương Canada đã gia tăng mức lãi suất căn bản 6 lần, từ mức 0.25 phần trăm vào đầu năm lên đến mức 3.75 phần trăm như hiện nay.
Trong cuộc phỏng vấn mới đây của đài truyền hình CTV, ông Tiff MacLem, thống đốc ngân hàng quốc gia Canada đã nói là ngân hàng trung ương Canada sẽ cho gia tăng mức lãi suất trong tháng 12, nhưng ông cũng nói là mức lãi suất căn bản đã gần đạt đến mức mà các thống đốc ngân hàng mong muốn.
Như thế mức lãi suất căn bản của Canada có thể gia tăng lên đến mức 4 phần trăm hay 4.25 phần trăm, và ngừng ở mức này một thời gian?
Mức lạm phát trong tháng 10 năm nay 2022 ở Canada đã ở mức 6.9 phần trăm.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email