Mức lãi suất căn bản ở Canada sẽ gia tăng ít nhất 6 lần trong năm 2022?

Toronto: Trong hôm thứ ba ngày 2 tháng 11, một chuyên gia đầu tư của thị trường chứng khoán Toronto đã tiên đoán là mức lãi suất căn bản ở Canada sẽ gia tăng trong năm 2022 và gia tăng ít nhất là 6 lần trong năm tới.
Ông Benjamin Tal, phụ tá kinh tế gia trưởng của ngân hàng CIBC World Markets đã nói trong cuộc phỏng vấn diễn ra vào ngày thứ hai 1 tháng 11 là mức lãi suất căn bản hiện nay ở Canada 0.25 phần trăm là mức lãi suất khẩn cấp trong thời đại dịch, không phải là mức lãi suất bình thường và sẽ phải gia tăng.
Kinh tế gia Tal cũng khuyến cáo những người mua nhà nên cẩn thận, trước khi mua những căn nhà lớn và với số tiền nợ nhà cao.
Ông Tal nói là những người trước khi mua căn nhà lớn, hãy tính thử xem là nếu mức lãi suất nợ nhà gia tăng thêm 1 phần trăm hay 2 phần trăm thì họ có khả năng trả nợ nhà hàng tháng hay không?
Nếu không trả được khi tiền lời gia tăng thì theo kinh tế gia Tal, người ta nên mướn nhà hay mua những căn nhà nhỏ hơn.
Kinh tế gia Benjamin Tal cũng tiên đoán là trong năm 2022, ngân hàng trung ương Canada có thể cho gia tăng mức lãi suất căn bản 6 lần, và như thế lãi suất nợ nhà cũng như của những loại nợ khác sẽ phải gia tăng theo.